โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

แบบรายงานผลกิจกรรมชุมนุม

ลำดับ ชื่อรายวิชาชุมนุม ระดับชั้น รายงานผลกิจกรรมชุมนุม
1 การออกแบบด้วย SketchUp ม.ต้น : : :
2 Comic strip and 2D Animation for kids ม.ต้น : : :
3 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.ต้น : : :
4 การถ่ายภาพและภาพยนตร์สั้น ม.ต้น ม.ต้น : : :
5 เราจะรวยด้วย"กราฟิก" ม.ต้น ม.ต้น : : :
6 การละเล่นพื้นบ้าน ม.ต้น : : :
7 กรีฑา ม.ต้น : : :
8 คนรักเสียงเพลง ม.ต้น : : :
9 ฟุตบอล ม.ต้น : : :
10 บาสเกตบอล ม.ต้น : : :
11 ดนตรีพาเพลิน ม.ต้น : : :
12 วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ 1 ม.ต้น : : :
13 แต้มสีเติมสรรค์ ม.ต้น : : :
14 ผู้ค้า ม.ต้น : : :
15 ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ม.ต้น : : :
16 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ ม.ต้น : : :
17 มารยาทไทย ม.ต้น : : :
18 ท่องโลกกว้าง ม.ต้น : : :
19 มัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยว ม.ต้น : : :
20 ท่องโลกประวัติศาสตร์ ม.ต้น : : :
21 เที่ยวไทยกันเถอะ ม.ต้น : : :
22 เที่ยวทั่วไทยไปกับแผนที่ ม.ต้น : : :
23 เสพศิลป์เสนาะกรรณ ม.ต้น : : :
24 นักเล่าเรื่อง Storyteller ม.ต้น : : :
25 เกมต่ออักษรภาษาไทยเพื่อความเป็นเลิศ ม.ต้น : : :
26 บรรณารักษ์ยอดนักอ่าน ม.ต้น : : :
27 Hola! ภาษาสเปน ม.ต้น : : :
28 ภาษาจีน ม.ต้น : : :
29 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.ต้น : : :
30 เรียนภาษาอังกฤษผ่านเพลง ม.ต้น : : :
31 ละครภาษาอังกฤษ ม.ต้น : : :
32 Crossword Game ม.ต้น : : :
33 English for you ม.ต้น : : :
34 English from Movies ม.ต้น : : :
35 Play & Learn เพลินภาษาอังกฤษ ม.ต้น : : :
36 MC junior ม.ต้น : : :
37 World Englishes ม.ต้น : : :
38 เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น : : :
39 ถึงแก่น ม.ต้น : : :
40 Science show ม.ต้น : : :
41 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น : : :
42 Metaverse Team ม.ต้น : : :
43 บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ ม.ต้น : : :
44 A-Math ม.ต้น : : :
45 TEDET คณิตศาสตร์ ม.ต้น : : :
46 เวทคณิต ม.ต้น : : :
47 คณิตคิดเลขเร็ว ม.ต้น : : :
48 ซูโดกุ (Sudoku) ม.ต้น : : :
49 การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.3 ม.ต้น : : :
50 คณิตศาสตร์ชวนคิด ม.ต้น : : :
51 คณิตคิดสนุก ม.ต้น : : :
52 โฟล์คซอง ม.ต้น : : :
53 ชุมนุมกีฬาบริดจ์ขอนแก่นวิทยายน ม.ต้น : : :
54 วิทยาการหุ่นยนต์ ม.ปลาย ม.ปลาย : : :
55 MCU : Micro Controller Unit ม.ปลาย : : :
56 เราจะรวยด้วย"กราฟิก" ม.ปลาย ม.ปลาย : : :
57 การถ่ายภาพและภาพยนตร์สั้น ม.ปลาย ม.ปลาย : : :
58 การเขียนเว็บไซต์ ม.ปลาย : : :
59 Portfolio ม.ปลาย : : :
60 Five – A - Side ม.ปลาย : : :
61 วอลเลย์บอล ม.ปลาย : : :
62 รด. (พิเศษ) ม.ปลาย : : :
63 ลีลาศ ม.ปลาย : : :
64 ผู้ตัดสินฟุตบอล ม.ปลาย : : :
65 Love Song ม.ปลาย : : :
66 วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ 2 ม.ปลาย : : :
67 แต้มสีเติมฝัน ม.ปลาย : : :
68 คหกรรม ทำอาหาร ม.ปลาย : : :
69 ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ม.ปลาย ม.ปลาย : : :
70 ประวัติศาสตร์นอกตำรา ม.ปลาย : : :
71 ครอบครัวพอเพียง ม.ปลาย : : :
72 สิงห์ขอน ม.ปลาย : : :
73 เศรษฐศาสตร์ DIY ม.ปลาย : : :
74 พุทธศาสน์ ม.ปลาย : : :
75 ชุมนุมสภานักเรียน (พิเศษ) ม.ปลาย : : :
76 สอวน. ภูมิศาสตร์ ม.ปลาย : : :
77 ประวัติศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ม.ปลาย : : :
78 บริหารธุรกิจ ม.ปลาย : : :
79 เปตอง ม.ปลาย : : :
80 ลิขิตฟ้าบนฝ่ามือโหราจารย์ ม.ปลาย : : :
81 คำคมขนมหวาน ม.ปลาย : : :
82 คัดลายมือสื่อภาษา ม.ปลาย : : :
83 ประชาสัมพันธ์ ม.ปลาย : : :
84 เวทีนักพูด ม.ปลาย : : :
85 ใจรัก..ยามว่าง ม.ปลาย : : :
86 แอโรบิควัยใสใส่ใจสุขภาพ ม.ปลาย : : :
87 ไมค์ทองคำหมอลำสร้างสรรค์ ม.ปลาย : : :
88 Hola! ภาษาสเปน ม.ปลาย ม.ปลาย : : :
89 ภาษาพาสนุก ม.ปลาย : : :
90 โหราศาสตร์ Horoscope ม.ปลาย : : :
91 Board Games ม.ปลาย : : :
92 Critical Reading ม.ปลาย : : :
93 Crossword Game ม.ปลาย : : :
94 English is all around ม.ปลาย : : :
95 English through social media ม.ปลาย : : :
96 English Movie ม.ปลาย : : :
97 Japanese and culture ม.ปลาย : : :
98 Happy Song ม.ปลาย : : :
99 Upskill Your English with Netflix ม.ปลาย : : :
100 เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย ม.ปลาย : : :
101 คนมีเสน่ห์ ม.ปลาย : : :
102 ดูดาวเบื้องต้น ม.ปลาย : : :
103 จิตอาสานำพาโรงเรียนสะอาด ม.ปลาย : : :
104 มูเตลู สู่ความปัง ม.ปลาย : : :
105 ร้อยรักถักทอ ม.ปลาย : : :
106 ส่งเสริมบุคลิกภาพ ม.ปลาย : : :
107 ชีวศิลป์ (Bio art) ม.ปลาย : : :
108 ฮูลาฮูป ม.ปลาย : : :
109 Design and DIY ม.ปลาย : : :
110 ของเล่นวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย : : :
111 เราทำได้ขนมไทย ม.ปลาย : : :
112 ฟิสิกส์โอลิมปิก ม.ปลาย : : :
113 Sci เม้าท์ ม.ปลาย : : :
114 STEM แบบเต็ม STEAM club ม.ปลาย : : :
115 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย : : :
116 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย : : :
117 หมากรุกไทย-สากล ม.ปลาย : : :
118 ศึกษาชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก ม.ปลาย : : :
119 ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติ ม.ปลาย : : :
120 BARTER GAME ONLINE 2023 ม.ปลาย : : :
121 Health Science Help me pls. ม.ปลาย : : :
122 ตัดคลิปสร้างสรรค์ลง TikTok กัน ม.ปลาย : : :
123 บอร์ดเกมวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย : : :
124 คิดเลขเร็ว ม.ปลาย : : :
125 KKW Board Game ม.ปลาย : : :
126 ต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ม.ปลาย : : :
127 คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย : : :
128 Board games Dev ม.ปลาย : : :
129 การพัฒนาบุคลิกภาพ ม.ปลาย : : :
130 คณิตพิชิตมาร ม.ปลาย : : :
131 รักคณิต ม.ปลาย : : :
132 กีฬาบริดจ์ขอนแก่นวิทยายน ม.ปลาย : : :
133 ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ม.ปลาย : : :
134 คลินิกคณิต ม.ปลาย : : :
135 หมากรุกไทย ม.ปลาย : : :
136 Math For Fun ม.ปลาย : : :
137 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.ปลาย : : :
138 บ้านนักคิด ม.ปลาย : : :

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนน.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000