โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

สรุปจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2/2566

นักเรียนที่ลงทะเบียน

ม.1

627/627

ม.2

623/626

ม.3

652/659

ม.4

632/637

ม.5

660/671

ม.6

692/707